Blitsaerd West
Beeldkwaliteitsplan

Beeldkwaliteitsplan

 

In het Beeldkwaliteitsplan worden de eisen beschreven die worden gesteld aan het ontwerp van de woningen en de openbare ruimte. De Welstandscommissie beoordeelt de bouwaanvragen o.a. op basis van dit document.

In het Beeldkwaliteitsplan wordt verwezen naar toetsingskaarten waarop zaken als kavelbreedtes, bouwvlakken en voorgevelrooilijnen zijn aangegeven. Die toetsingskaarten kunt u hier apart downloaden.

 

 PDF DocumentBKP maart 2016 in werking.pdf

 

PDF DocumentToetsingskaart Eilanden.pdf

PDF DocumentToetsingskaart Houtland.pdf

PDF DocumentToetsingskaart Miedwei.pdf