Weids wonen aan het water
Hof van Holland

Hof van Holland, Lemmer

Aan de noordrand van Lemmer ligt een prachtig weids gebied tussen de RWZI van het Wetterschip en de Straatweg. Een zone die sinds jaar en dag bedoeld is voor de stedenbouwkundige Noordelijke Afronding van Lemmer. Een strook die bij uitstek een kans biedt voor Lemmer om zich met wonen aan het water uit te breiden en ruimte te bieden aan de inwoners die in het dorp niet vinden wat ze zoeken maar Lemmer niet willen verlaten.

Plannen zijn bekend

Medio 2021 zijn medewerkers van de gemeente en Wind Groep (namens de eigenaar van het gebied, De Kompanjon BV) samen met een stedenbouwkundig bureau begonnen met het werken aan een stedenbouwkundig plan voor een invulling van het gebied. Er zijn nu twee denkrichtingen uitgewerkt voor een mogelijke invulling. 

 

De denkrichtingen en het achtergrondmateriaal zullen ook ter inzage worden gelegd via de gemeente. Ook via die weg kunt u uw mening doorgeven. In de komende weken zullen we een informatiebijeenkomst organiseren om de plannen mondeling toe te lichten. Dat zal op deze website bekend worden gemaakt en via de kanalen van de gemeente. Na 1 juni zullen we samen met de gemeente de balans opmaken van de ontvangen reacties en  een keuze voorbereiden tussen de beide denkrichtingen die we dan verder gaan uitwerken.

 

Verwachte start verkoop eind 2023